Om föreningen

Vaasan Hubertus-Vasa Hubertus r.y. 1966-2011

Tal hållet av Paula Väisänen på Vasa Hubertus’ 45-årsgala 24.9. 2011

Källor:

G.R. Renvall.1971. Publikationen i samband med vår förenings ryttarfanas fanspikning och invigning den 18 april 1971.

Torsten Frejman. 1986. Vasa Hubertus r.f. 20 år.

Paula Väisänen. 1991. Milstolpar från Vasa Hubertus´ 25-åriga verksamhet.

I detta anförande kommer jag att nämna endast några personer och två hästar. I stället kommer jag att koncentrera mig på vad vi tillsammans åstadkommit under 45 år.

Föreningen grundas och Vasa Hubertus får eget märke 1966

MarloDen första hästen som köptes var gotlandsrusset MARLO och stallet var färdigt i slutet av februari. Som ridlärare anställdes IRMELIN BLOMQVIST och verksamheten kunde börja. Sammanlagt torde föreningen haft 11 ridlärare eller -instruktörer på månadslön och ett stort antal personer som hoppat in. Jag tror att vi har haft sex stallsmästare och till och med en verkställande direktör.

Vasa Hubertus´ märke har ritats av konstnärsprofessor NANDOR MIKOLA år 1966. Märket görs också som VH´s förtjänsttecken i silver och guld med rubin. Till all lycka finns uppgifter om vem som förärats dessa förtjänsttecken hos guldsmedsaffär Salkari där förtjänsttecknen tillverkas som handarbete.

Jungsund och julandakten

Vasa Hubertus r.f. 20 år

Gästande tränare och märkesprov, tävlingsarrangerandet inleds

År 1967 arrangerades första märkesprovet. Av våra medlemmar har fyra ryttarmärket i guld. Hur många som har märket i silver eller brons eller hur många som har olika märken i hästskötsel finns inte dokumenterat. År 1968 arrangerades första regiontävlingarna. Vår första gästtränare var ILMARI HAIMI 1967 och han följs av JAAKKO PALIN, FOLKE STENBOM såsom senaste veckoslut ANDERS SUCKSDORFF. Hur många tränare som besökt oss för att hjälpa våra ekipage finns inte dokumenterat, men de är otaliga tack vare medlemmars aktivitet för att erbjuda träning åt sina föreningsmedlemmar. År 1968 upptogs årlig Hubertusritt i programmet. Räven jagades och på kvällen festade man. HALALII!

1970-talet inleddes på ett otroligt sätt

1970 inköptes Snickars lägenhet i Norra Jungsund, som klubben ända sedan sin början arrenderat varje sommar, och därmed blev VH den första ridklubben i landet, som hade eget sommarställe. Då Finlands Ryttarförbund uppmanade landets ridklubbar att skaffa en egen fana, var VH:s styrelse genast med på ”galoppen”. Tävlingen om fanan vann C-B.J. Petanders förslag. Heraldikern Olof Eriksson utarbetade arbetsritningarna. Fanstången är ritad av C-B.J. Petander och har snickrats och till föreningen donerats av Ilmari Kaihovirta. Fanspetsen med Vasa-kärven är gjuten av Häggqvists metallgjuteri. Fanan är sydd av fru Rosemarie Sillander. Fanspikningen och faninvigningen skedde den 18 april 1971. Vi var därmed den första ridklubb i Finland med egen ryttarfana.

NYTT STALL och ridplanerna

I slutet av 1970-talet blev behovet av nytt stall allt mer påträngande. Klubben fick av staden arrendera en 5 000 m2 stor tomt på Infjärdsområdet och dessutom rätt att på invidliggande tomt anlägga ridbanor och rasthagar. Hästarna flyttade in den 2 oktober efter att ha uppstallats i Jungsund och andra ställen. Hösten 1978 anlades då en ridplan som mätte 20×60 meter, men på grund av brist på medel måste arbetet avbrytas och planen tas i användning halvfärdig, vilket gjorde att dräneringen senare inte fungerade tillfredsställande.

1982 En andra ridplan och RIKU

Hösten 1968 deltog våra första ekipage i nationella tävlingar. Efter detta har tävlingsdeltagandet ökat år för år! Vår förenings mest framgångsrika häst är fortfarande RIKU. Hans bästa år var 1982 då han vann guld i banhoppning och brons i terrängen. Under hans tioåriga tävlingskarriär knep han sju FM-medaljer och ca 55 placeringar i nationella tävlingar. År 1982 blev det också uppenbart att vi behöver en andra ridplan. Denna färdigställdes hösten 1983 och invigdes i samband med distriktstävlingar i banhoppning den andra oktober 1984. Planen utvidgades år 1991.

Årtiondet med de stora tävlingarna

I maj 1985 vågade vi då arrangera våra första nationella tävlingar i banhoppning, men deltagarantalet blev litet, endast 40 hästar. Men sedan, då vi bad Pekka Mäkelä från Uleåborg om råd och tog ponnyklasserna med i propositionerna steg deltagarantalet till 120 hästar med det otroliga antalet 400 starter. Vi hade deltagare både från Sverige och Norge. Åre 1991, VH 25 år, arrangerade vi två nationella tävlingar i juni. Våra nationella i dressyr blev internationella i och med att Leningrad Riding Schools elever deltog under ledning av olympiaryttaren Ivan Kisimov .Sen funderade vi hur få Vasa stad mera med i utvecklandet i vår verksamhet. Då vi lutade mot stallväggen sa vår dåvarande viceordförande, Christel Sten: ”Vi arrangerar FM-tävlingar”. Och sedan år 1995 arrangerade vi FM i dressyr och därtill hörande Breeders Price-tävlingar. Vi fick otroligt fint stöd av huvuddomaren Irmeli Summanen och Ridhästavelsförbundets ordförande Håkan Wahlman. Våra arrangemang fick fin kritik. För att lyckas med tävlingarna förnyade staden våra ridplaner och själv byggde vi om tågvagnen bredvid manegen att tjäna som tävlingskansli och kantin.

Ridhuset

Redan år 1971 skrev vår ordförande, sedermera vår hedersordförande G.R. Renvall: ”För att effektivt kunna utnyttja ridsportens alla möjligheter måste man dock på våra breddgrader ha tillgång till ridmanege under den kalla årstiden”. Redan i ett tidigt skede fick vi en donation på ett betydande belopp i form av en ”Manegefond” av Guldsmedsaffär Salkari. Under årens lopp gjorde man många försök att få tillstånd ett ridhus. Styrelsen för år 1989 vågade slå slag i saken och i decemberkylan invigde vi sedan ridhuset. Innan vi kunde fira gjorde vi otroliga talkoinsatser och vår personal, ridinstruktör Jaana Hauta och stallsmästare Ossi Perälä drev vardagen samtidigt som de deltog i talkoarbetena. Lånebeloppet var huisiga 820 000 mk och pengarna kostade mycket, men våra finansiärer Vasa Andelsbank, Aktia och Försäkringsbolaget Tapiola trodde på vår sak. Vasa stad gick i borgen för 350 000 mk och fastigheten i Jungsund och stallet intecknades för ett värde som heter duga.

 
RESTEN KAN LÄSAS PÅ FÖRENINGENS HEMSIDOR

 
LITE´ VÄGKOST OM JAG FÅR:

  • Upprätthåll goda kontakter med staden
  • Vi skall hålla Jungsund i vår ägo
  • Vi skall fixa arkiven i skick och skriva informativa årsberättelser där verksamheten och tävlingsprestationerna framgår
  • Vi skall samla dagens material och information på våra hemsidor
  • Vi skall komma ihåg vår förenings tvåspråkighet i alla våra publikationer och vår information

ETT CITAT: G.R. Renvall skrev år 1971: ”Alla är likvärda på hästryggen”.

Vasa Hubertus´ medlemmar och kvällens festpublik. Sätt i gång med skrivandet av följande historik redan i dag!

MITT TACK !