Medlemsförmåner/LokalTapiola

LokalTapiola och Vasa Hubertus r.f. har startat ett samarbete. Vasa Hubertus medlemmar får ett medlemsförmån vid tecknande av LokalTapiola försäkring.

Bekanta med LokalTapiolas försäkring här. Fråga mera information om försäkringarna från våra kontaktpersoner nedan!

Sinikka Suikkanen
040 963 3052
sinikka.suikkanen@lahitapiola.fi
(finsk-, svensk- och engelska språkiga kunder)

Jouni Kurkela
050- 556 6165
jouni.kurkela@lahitapiola.fi
(finskspråkiga kunder)