Manege- och ridplansavgifter

VH-medlemmar:

– 20€/gång, 120€/mån, 420€/6 mån.

Manege/ridplansavlegningen bara för medlemmar.

Betalningarna till förenings konto nr FI91 8309 3710 0042 89. Skicka kvitto på betalning i förväg till Tiina / Milla (e-postadresserna som ovan) eller via facebook.