Juniorverksamhet

Vasa Hubertus har många aktiva juniorer, både på ridskolan och privatryttare. Vasa Hubertus har en mångsidig juniorverksamhet, vi håller på med ponnyagility, är aktivt med och ordnar och hjälper till på VH:s hemmatävlingar, har hästklubb, bygger terränghinder och deltar i ridskolans verksamhet.

Terränghinder på gång