VHs kontonummer förändras!

Vasa Hubertus r.f kontonummer har förändrats. Nytt kontonummer för stallhyror är:
FI91 8309 3710 0042 89 (alla siffor/bokstäver skriver man ihop!).

Det gamla kontonumret är ännu i kraft en kort tid men kom ihåg förändra ditt gamla betalningsunderlag till det nya, så att betalningar kommer till rätta konttonummer också i framtiden.