Vårmöte 23.5. Klo: 19.00

Vasa Hubertus rf vårmöte

Stadgeende ärende

Kuulagatan 15

65230 Vasa

Välkommen!