HÖSTMÖTE 15.11.2018 KL: 19.00

Välkommen på Vasa Hubertus rf höstmöte 15.11.2018 Kl:19.00
plats: Vasa Hubertus stall, Kuulagatan 15
Ärende: Lagstadgade ärenden