Höstmöte 7.10. kl:19.00 Vasa Hubertus Stall

Välkommen på Vasa Hubertus rf höstmöte fredag 7.10. kl: 19.00!
plats: Vasa Hubertus stall, Kuulagatan 15
Ärende: Lagstadgade ärenden och jubileumsåret 2016