Sääntömääräinen Kevätkokous 25.4.2015 klo 19

Kaikki jäsenet Tervetuloa Sääntömääräiseen Kevätkokoukseen Lauantaina 25.4.2015 klo 19.00.

Välkommen hela medlemskåren på Stadgenligt vårmöte. Tid: Lördagen den 25 April 2015, kl 19.00

Paikka/Plats: Brando (Hotelli/Hotel Tekla)

Osoite/Address: Palosaarentie/Brändövägen 58, 65200 VAASA/VASA

Asiat: Sääntömääräiset asiat/Ärenden: lagstadgade ärenden

Johtokunta / Styrelsen