Manege- och ridplansavgifter

VH-medlemmar:

– 10€/gång, 50€/mån, 200€/6 mån ja 350€/år.

Understödsmedlemmar:
– grundavgift före övriga avgifter: 40€

– Icke medlemmar måste ansöka och betala understödsavgift före köp av månadskort

Manege/ridplansavgift för understödsmedlemmar är 25€/gång, 150€/mån, 1000€/år.

Vi vill främja ett bättre ridande, darför erbjuder vi gratis manegeavgift vid ledda träningar.

Betalningarna till förenings konto nr FI91 8309 3710 0042 89. Skicka kvitto på betalning i förväg till Tiina / Milla (e-postadresserna som ovan) eller via facebook.