Höstmöte 29.11. Klo:17.00

Välkommen på Vasa Hubertus rf höstmöte 29.11. Kl:17.00
plats: Vasa Hubertus stall, Kuulagatan 15
Ärende: Lagstadgade ärenden