Månad: november 2015

Välkommen på Vasa Hubertus rf höstmöte söndag 22.11. kl: 17.00! plats: Vasa Hubertus stall, Kuulagatan 15, 65230 Vasa Ärende: Lagstadgade ärenden och jubileumsåret 2016